МЕТОД РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕ ТИПІВ КОЛИВАНЬ СМУЖКОВИХ ЛІНІЙ

Ключові слова:

смужкова лінія, щілинна лінія, ТЕ-мода, ефективна діелектрична проникгість, характеристичний опір

Анотація

.
Запропоновано метод розв’язання електродинамічної задачі знаходження характеристик ТЕ-типів коливань смужкових ліній. Задачу зведено до проблеми знаходження власних чисел та власних векторів, яку розв’язано методом скінчених елементів. Отримані розв’язки дають можливість як отримати розподіл компонент електромагнітного поля, так і розрахувати інтегральні характеристики смужкової лінії, такі як ефективну діелектричну проникність та характеристичний опір еквівалентної довгої лінії. Наведено результати розрахунків для щілинної лінії, які добре узгоджуються з іншими опублікованими результатами. Запропонований метод не має обмежень щодо геометричних і електрофізичних параметрів ліній і може буди застосовано до будь-яких конструкцій смужкових ліній в довільних середовищах.

Опубліковано

2021-09-15

Як цитувати

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕ ТИПІВ КОЛИВАНЬ СМУЖКОВИХ ЛІНІЙ . (2021). Вісник Університету «Україна» Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика, 1(22). вилучено із https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/8