ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТОХАСТИЧНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ МЕРЕЖЕЮ

Автор(и)

  • Микола Віноградов Національний авіаційний університет
  • Аліна Савченко Національний авіаційний університет

Ключові слова:

корпоративна мережа, система управління, ефективність функціонування

Анотація

У роботі розглянуто технічну ефективність (ефективність функціонування) системи управління крупною корпоративною мережею з територіальним рознесенням автономних мережних сегментів. Критеріями ефективності найбільш повно характеризуються можливості і якість функціонування складних систем, тобто таких систем, які здатні виконувати задані функції декількома способами, хоча і з різною якістю. Стосовно такого різновиду інформаційної системи, як інформаційно-обчислювальна мережа, увага зазвичай приділяється методам забезпечення високої якості обслуговування, що відповідає вимогам конкретних застосунків. Конкретизуємо показники ефективності стосовно великої корпоративної інформаційно-обчислювальної мережі з великим територіальним розносом, безліччю мережних сегментів з різними фізичними принципами, інфраструктурою і середовищами обміну даними. Середовища функціонування сегментів можуть бути різнорідними, а комутаційні лінії — кабельними, оптоволоконними, інфрачервоними, оптичними або електромагнітними. Розглянуті кількісні показники ефективності системи управління та її вплив на ефективність корпоративної інформаційно-обчислювальної мережі як складної технічної системи. Показано, що зміни станів системи управління мережею є випадковими або детермінованими. Випадкові зміни можуть бути викликані дією зовнішніх і внутрішніх факторів, детерміновані — діями людини, що приймає рішення, наприклад, адміністратора мережі. Розроблено математичну модель системи управління мережею. Розглянуто модель з станами нормальної працездатності, з перевантаженням мережі, з тимчасовою або повною відмовою елементів. Процес зміни станів представлений випадковим процесом з дискретною множиною значень, тобто ланцюгом Маркова. Виведений вираз для умовного критерію ефективності системи управління мережею.

Опубліковано

2021-09-15

Як цитувати

Віноградов, М., & Савченко, А. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТОХАСТИЧНОЮ КОРПОРАТИВНОЮ МЕРЕЖЕЮ. Вісник Університету «Україна» Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика, 1(22). вилучено із https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/12