Про журнал

Науковий збірника «Вісник Університету «Україна» Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», видавцем якого є Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» (надалі - Університет «Україна»), зі збереженням та розширенням тематик, зі збереження існуючої редакційної колегії. Тематична спрямованість журналу: теоретичні основи інфокомунікацій та комп'ютерних технологій; інфокомунікаційні системи; безпроводові технології; комп’ютерна та програмна інженерія; захист інформації та кібербезпека; електронні матеріали та нанотехнології; медична та екологічна електроніка; електронні пристрої, приладобудування та схемотехніка; автоматизація управління технологічними процесами; моделювання, прогнозування діагностика операцій, SCADA системи.

Журнал публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в галузях інформаційних технологій , автоматизації та приладобудування, електроніки та телекомунікацій, присвячених пошуку ефективних наукових і технічних рішень, орієнтованих на підвищення якості проектування , оптимізації технологічних процесів, що сприяє енергоефективності, заощадженню матеріальних ресурсів і захисту навколишнього середовища при виробництві сучасної техніки.

Поточний номер

Том 1 № 28 (2020): Вісник №1 (28) 2020
Опубліковано: 2021-09-15

Статті

Переглянути всі випуски